Danska fall

Danska fall, Halland

Danska fall ligger i närheten av det lilla samhället Simlångsdalen i Halland. Förutom vattenfallen finns här mycket att se, både naturmässigt och historiskt. Naturen i anslutning till fallen är variationsrik med olika skogstyper och betesmarker. Dessutom finns flera sjöar i närområdet.

Kommer Du från Halmstad på väg 25 mot Simlångsdalen svänger Du höger precis innan samhället. Kör mot Tönnersjö. Skylt Danska fall finns.

Läs mer på, http://www.lansstyrelsen.se/halland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/halmstad/Pages/danska-fall.aspx