Svamp vid bäcken

Osbecks bokskogar, Halland

I Laholms kommun vid Hasslöv finner Du Osbecks bokskogar. Det är här på Hallandsåsens nordsluttning som Pehr Osbeck, under andra halvan av 1700-talet, så flitigt vandrade och antecknade allt han upptäckte i denna fascinerande natur. Som lärjunge till Carl von Linné hade han lärt sig att vara noggrann med sina iakttagelser och anteckningar. Därför vet vi idag en hel del om dessa bokskogar ur ett kultur- och naturhistoriskt perspektiv.

Naturligtvis är själva bokskogen i sig en betagande sevärdhet, men det finns så mycket mer. För den kulturintresserade finns mycket att hämta och den naturintresserade går verkligen inte heller lottlös vid ett besök.

En nyutslagen bokskog är fantastisk att besöka men det finns alltid något intressant att se även under övriga året.

Att hitta till området är enkelt. Kommer Du från motorvägshållet (E20) och kör mot Hasslöv finner Du efter ett par kilometer en skylt, vid fotbollsplanen, med texten Naturreservat Osbecks bokskogar. Följ den lilla grusvägen en bit upp på åsen och där finns en parkering och informationstavla. Flera markerade leder finns i området.

För mer och utförligare information besök gärna Länsstyrelsen Hallands hemsida. Länk finner Du nedan

http://www.lansstyrelsen.se/halland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/laholm/Pages/osbecks-bokskogar.aspx