Gårdshult

Gårdshult, Halland

Gårdshult är uppdelat i två stycken geografiskt åtskiljda områden. Den finaste delen, enligt mig, är den norra delen som består av ett småskaligt kulturlandskap. Gården brukas idag på gammalt sätt. Den vackra ån Assman flyter vackert fram genom området. Bland växterna som finns kan nämnas, Grönvit nattviol, Slåttergubbe, Klockgentiana och Myrlilja. Vid Assman finns även den ståtliga ormbunken Safsa i fina bestånd. Området hyser ett rikt fågeliv med bl.a Gröngöling, Spillkråka, Duvhök, Tjäder och Orre. Flera av dessa arter ser Du i den andra delen av reservatet som består av skog och myrmark. Vid Assman ses både Strömstare och Forsärla. Älg och rådjur ses ofta i reservatet.

Vägbeskrivning och mer info hittar Du på,

http://www.lansstyrelsen.se/halland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/halmstad/Pages/gardshult.aspx