Gullbranna

Gullbranna & Tönnersa, Halland

De båda reservaten Gullbranna och Tönnersa är ett sammanhängande kustområde från Laxvik i norr till Lagaoset i söder. Området hyser Hallands största sanddynsområde. Området i övrigt är väl känt av många och förknippas väl oftast med sol och bad. Men här finns massor att se, särskilt innanför dynerna. Min egen favorit är skogen öster om Genevadsån i Gullbrannareservatet. En enorm frodighet med bl.a humle som slingrar sig upp i alträden är sevärt. Fast att området är litet och begränsat finns här också både rådjur och älg. Fågellivet är fantastiskt med många arter. Mindre hackspett ser jag ofta på mina promenader i området. En och annan raritet bland växter och insekter finns också att upptäcka för den intresserade.

Som sagt, ett jättefint område men kanske underskattat och även lite okänt för de flesta. Vägbeskrivningar finns på Länsstyrelsen Hallands hemsida. Mycket att läsa om reservaten finner Du även där. Nedan finns en länk som direkt tar dig till rätt sida.

http://www.lansstyrelsen.se/halland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/halmstad/Pages/gullbranna-och-tonnersa.aspx